Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm

Sosyalizm, dünya tarihine damgasını vurmuş ve ciddi sonuçların ortaya çıkışına zemin hazırlamış bir ideoloji olma özelliği taşımaktadır. Temelde toplumsal eşitliği ve devletin güdümünde olan tarım makineleri ve fabrikaların halkın güdümüne geçmesiyle, toplumsal refaha ulaşılabilineceğini savunan bu düşünce, on dokuzuncu ve yirminci yüz yılın büyük bir bölümünde çok geniş etkiler yaratmakla kalmayıp ve bu düşünceye bağlı birçok hareketin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Yirminci yüzyılın sonlarında komünist rejilerin yıkılmasıyla etkisini kaybetmiştir.

Özel mülkiyet eleştirisi ve sınıfsız tamamen eşit bir toplumsal yapıyı oluşturma hayali ile yola çıkan sosyalizm akımı, dünya tarihinde süre gelen neredeyse tüm coğrafyalarda yaşanan en büyük kavganın devamı niteliğindeydi. Tarihte bu ve buna benzer bir düşünceyi savunan kesimlerin, büyük bir çoğunluğu başarısız olsa da modern dönemde yaşanan önemli gelişmeler (Fransız Devrimi, Aydınlanma Dönemi) gibi olaylar ve bunlar ile birlikte ortaya çıkan sanayi devrimi ve devrime bağlı hortlayan kapitalizm, sosyalizmin alevlenmesine neden olmuştur. Bu yaşanan devrimlerin sosyalizmi etkilemesinin nedenlerinde bir tanesi de, bu devrimlerin sadece ortaya çıktıkları ülkeleri etkilemekle kalmayıp, etkilerini neredeyse tüm evrene yaymaları yüzünden sosyalizm de bu etkiden nasibini almış oldu.

Karl Marx ve Sosyalizm

Sosyalizm denilince ilk akla gelen isim elbette Karl Marx olacaktır. Bunun en büyük nedeni ise Marx’ın ömrü boyunca kendini devrime adayarak yapığı tüm çalışmaları bu ekseriyette sürdürmesi ve sosyalizmin kütüphanesinin gelişmesinde çok büyük eserler yazmasıdır. Yazdığı eserlerin neredeyse tamamı günümüze değin etkisini sürdürmüştür. Bu etki sayesinde Marx sosyalizm terimi ile adeta özdeşleşmiştir. Marx’ın ideolojik bakış açılarını sınıflandıranlar ilk olarak bunu iki sınıfta ele almışlardır. Bunlardan ilki Genç (Toy) Marx, diğeri ise Olgun Marx’dır. Bir başka bakış açısıyla yaklaşanlar da onu, hümanist sosyalist olarak da tanımlamışlardır. Marx’a göre bilimsel sosyalizmi, burjuva sınıfı eşitlikçiliğini reddederek kapitalizmin işçi sınıfı tarafından ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuştur.

Karl Marx Kimdir?

1818 yılında Rheinland’ın Trier şehrinde hayata gözlerini açan Marx, Gymnassium’dan mezun olduktan sonra Bonn ve Berlin Üniversitelerinde yüksek eğitimini felsefe ve hukuk üzerine sürdürdü. Jena Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Marx, 1843 yılında Paris’e yerleşti. 1845 yılında başyazarlığını yaptığı Vorwarts gazetesinde diğer yazı işleri üyeleriyle birlikte Fransa’dan sürgün edilince, Belçika’ya yerleşti. 1848 olayları ile de bu sefer de Belçika’dan sürgün edilen Marx’ın sıradaki durağı Londra oldu. Londra’da New York Tribune gazetesinde muhabirlik yapan Marx 14 Mart 1883 yılında hayata gözlerini yumdu. Ölümünden önce 1867 yılında yayınlamaya başladığı çalışması “Das Kapital” ‘ in ilk cildi o hayattayken basıldı. Ancak ikinci ve üçüncü ciltleri ise ölümünden sonra dostu Friedrich Engels tarafından bastırıldı. Bu ve diğer kaleme aldığı eserleriyle Marx, komünizm ve sosyalizm üzerinde günümüze değin süren müthiş bir etki yaratmış oldu.

One Reply to “Sosyalizm Nedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |