Fundamentalizm Nedir?

Fundamentalizm Nedir?

Fundamentalizm Fundamentalizm, kelime anlamı olarak “kökten, kökencilik, köktendincilik, temel,” manalarını taşımaktadır.Latincede karşılığı “fundamentum” olup İngilizceye Latinceden geçmiştir. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ortaya çıkan bu akım Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde ki taraftarlarının tanımı üzerine Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddesi) bilim ile uzlaşmasını amaçlayan modernist yorumlara ve seküler hayat biçimlerine karşı çıkan ve Protestan Evanjelistlerin dinsel…

Devamını Oku Devamını Oku

Anarşizm Nedir?

Anarşizm Nedir?

Anarşizm Anarşizm, günümüzde terör, kaos, isyankarlık gibi olumsuz bir terim olarak bilinir. Oysa ki anarşizm, güce, zulme, baskıya ve zorlamaya dayalı tüm rejim ve sistemleri reddeden bir ideoloji olma özelliği taşımaktadır. Anarşistler bireysel özgürlükleri kısıtlayan ve müdahale eden tüm otoritelere karşı çıkmaktadırlar. Kısaca anarşistler, devlete ve mevcut düzene karşı çıkan bir ideolojidir. Anarşistler bu karşı…

Devamını Oku Devamını Oku

Rasyonalizm Nedir?

Rasyonalizm Nedir?

Rasyonalizm Rasyonalizm, Fransızca kökenli bir kelime olup Türkçe’ye akılcılık olarak tercüme edilebilir. Rasyonalizme göre doğru bilgiye ulaşmak mümkündür ve bilgi, sadece akıl ile ulaşılabilecek bir konumdadır. Bu bağlamda evrensel, objektif, mutlak bilgilere akıl kullanılmaksızın kesinlikle ulaşılamaz. Felsefe tarihi içerisinde Rasyonalizm, ilk olarak Antik Yunan‘da kendisine yer bulur. Her ne kadar ilk Rasyonalist filozofların Socrates, Platon…

Devamını Oku Devamını Oku

Faşizm Nedir?

Faşizm Nedir?

Faşizm Nedir? İtalyanca faşizm teriminin etimolojik kökleri Roma İmparatorluğu döneminde de kullanılan “Fasces” sözcüğüne kadar uzanan faşizm sözcüğü nitelik olarak bir idare biçimidir. Faşizm ideolojisinde devlet figürü daima ön planda tutulmaktadır. Devlet, ırk, milliyet, asker ve lider gibi kavramlar kutsal sayılır ve bunlar uğruna yapılan tüm eylemler meşru ve kutlu sayılır. Toplum bu kavram ile motive…

Devamını Oku Devamını Oku

İdeoloji Nedir?

İdeoloji Nedir?

İdeoloji Nedir? Fransızca kökenli bir sözcük olan ideolojiyi “fikir bilimi (idea logy)” olarak ilk kez tanımlayan Tracy, aklın ve beynin değerleri olan ve aynı zamanda bilimsel bir alt yapıya sahip olması gerektiğini düşünmekteydi. Böylece Kilise’nin yüzyıllar boyunca halkı sömürmek için uydurduğu hurafelerin yerini bilimsel değerler alacaktı. Ayrıca Tracy, aklımızın dünyayı duyumlar vasıtasıyla dünyayı nesnel olarak…

Devamını Oku Devamını Oku

© 2019 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |