Anarşizm Nedir?

Anarşizm Nedir?

Anarşizm Anarşizm, günümüzde terör, kaos, isyankarlık gibi olumsuz bir terim olarak bilinir. Oysa ki anarşizm, güce, zulme, baskıya ve zorlamaya dayalı tüm rejim ve sistemleri reddeden bir ideoloji olma özelliği taşımaktadır. Anarşistler bireysel özgürlükleri kısıtlayan ve müdahale eden tüm otoritelere karşı çıkmaktadırlar. Kısaca anarşistler, devlete ve mevcut düzene karşı çıkan bir ideolojidir. Anarşistler bu karşı…

Devamını Oku Devamını Oku

Rasyonalizm Nedir?

Rasyonalizm Nedir?

Rasyonalizm Rasyonalizm, Fransızca kökenli bir kelime olup Türkçe’ye akılcılık olarak tercüme edilebilir. En genel tanımıyla rasyonalizm, en az bir tane doğrunun deneyimden gelmediğini savunan felsefi akımdır. Dolayısıyla bir düşünürün, en az bir doğru vardır ki, o doğruya sadece akıl ile ulaşılır önermesi, rasyonalist olarak tanımlanması için yeterlidir. Felsefe tarihi içerisinde Rasyonalizm, ilk olarak Antik Yunan‘da…

Devamını Oku Devamını Oku

Faşizm Nedir?

Faşizm Nedir?

Faşizm Nedir? İtalyanca faşizm teriminin etimolojik kökleri Roma İmparatorluğu döneminde de kullanılan “Fasces” sözcüğüne kadar uzanan faşizm sözcüğü nitelik olarak bir idare biçimidir. Faşizm ideolojisinde devlet figürü daima ön planda tutulmaktadır. Devlet, ırk, milliyet, asker ve lider gibi kavramlar kutsal sayılır ve bunlar uğruna yapılan tüm eylemler meşru ve kutlu sayılır. Toplum bu kavram ile motive…

Devamını Oku Devamını Oku

İdeoloji Nedir?

İdeoloji Nedir?

İdeoloji Nedir? Fransızca kökenli bir sözcük olan ideolojiyi “fikir bilimi (idea logy)” olarak ilk kez tanımlayan Tracy, aklın ve beynin değerleri olan ve aynı zamanda bilimsel bir alt yapıya sahip olması gerektiğini düşünmekteydi. Böylece Kilise’nin yüzyıllar boyunca halkı sömürmek için uydurduğu hurafelerin yerini bilimsel değerler alacaktı. Ayrıca Tracy, aklımızın dünyayı duyumlar vasıtasıyla dünyayı nesnel olarak…

Devamını Oku Devamını Oku

Liberalizm Nedir?

Liberalizm Nedir?

Liberalizm Nedir? Liberal sözcüğü anlam olarak “Özgürlük Sevdalıları” manası taşımaktadır. İspanyolca “liberales” kelimesi; “ne serf ne de köle olan özgür insan” anlamındaki Latince “liber” kelimesinde türetilmiştir. Modern dönemde ortaya çıkan ilk ideoloji olma özelliği taşıyan Liberalizm, diğer tüm ideolojilerin kendisi karşısında şekillenmesinden ötürü bir meta-ideoloji olma özelliği taşımaktadır. Liberalizm sistematik bir düşünce ve siyasal akım…

Devamını Oku Devamını Oku

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |