Myken Uygarlığı

Myken Uygarlığı

Myken Uygarlığı MÖ 1600-1200/1100

miken uygarlığı, myken uygarlığı, mycen uygarlığıHiitler’in ve Troia VI’nın çağdaşı olan bu uygarlık, MÖ. 1600-1200/1100 tarihleri arasında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Hitit metinlerinde “Ahhiyawa” ve Mısır metinlerinde ise, “Akiawaşa” lar olarak tanımlamışlardır.Yine biz Myken halkını Homeros Destanlarında anlatılan Troia savaşının taraflarından bir tanesi olan “Akha” lılar olarak bilmekteyiz. Akhalılar veya Mykenliler, Orta Avrupalı topluluklar ile Kıta Yunanistan’ın prehistorik halklarının bir karışımı olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

MÖ. 2. binde Hellas’ta (Kıta Yunanistan) birbirinden farklı birçok krallıklar/beylikler mevcuttu. Bu krallıkların başlarında bulunan kişilere ise, “Wanaks” veya “Basilleus” adı verilmekte idi. Bu yöneticiler ile birlikte yönetimde soylular meclisi ve savaşçılar meclisi bulunurdu. Halkı ilgilendiren konular mecliste görüşülür, son söz ise kralın olurdu.

Akha/Myken kültürünün en önemli ve dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, yapmış oldukları kaleler ve bu kalelerin duvarlarıdır. Kyklopien (Yunan mitolojisindeki devlerin yaptığına inanılan duvarlar) tarzda bir duvar tipiyle karşımıza çıkan bu uygarlık, o dönem içerisinde yapılmış en devasa surları yapmışlardı. Tunç çağının sonu için çok büyük ve gereksiz olan bu surlar, muhtemelen ihtişamın veya gücün göstergesi olarak yapılmış olmalıydılar. Krallar, yöneticiler ve soylular bu surların içersinde yaşarken, halk bu surların eteklerinde yaşamakta idi. Bu surların dışarıdan görülmeyecek biçimde yapılmış iki adet girişi bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi, Aslanlı Kapı (MÖ 1250), diğeri ise kuzey sur (tali) kapısı idi.

Linear B tipi yazıyı kullanan Akhaların, bundan başka bir dikkat çeken özellikleri ise, “Kubbe Tholos Mezar” adı verilen, Anadolu’daki tümülüslere benzer ama onlardan daha eski ve bu tip mezarın ilk örneklerini yapmaları idi. Bu mezar, bindirme tekniği ile harçsız olarak yapılmıştı, Bu mezara “Dromos” adı verilen bir girişten girilir ve yuvarlak yapılı, taştan ve üzeri toprak örtülü bir mezar odasına girilirdi. Günümüzde bu mezarın sağlam kalan iki örneği vardır; Klythamnestra ve Atreus’un Mezarıdır.

miken uygarlığı, myken uygarlığı, mycen uygarlığıMyken Uygarlığı’nın başlıca önemli merkezleri; Mycanae, Pylos, Tiryns, Argos, Athena, Orchomenos ve Gla’dır. Tiryns akropolü de tıpkı Mycanae (yukarıda bahsetmiştik) sarayı gibi Kyklopien tarzda sur sistemine sahiptir. Saray kompleksi içerisinde avlu ve megaronlar bulunmakla birlikte, bir potern/kazemat (galeri/gizli geçit) ve sarnıçlar görülür. Ayrıca bu akropolde altından yapılmış birçok buluntu ele geçmiştir. Örneğin; Altın Masklar (Evans, bunlardan bir tanesini Agamemnon’a ait sandı, ancak öyle değildi), Altın Pyksisler, Bronz hançerler vb. malzemeler mezarlardan ele geçirilmiştir.

Myken Krallığı büyüyen ekonomik ihtirasları ve askeri güçleri yüzünden bölgede egemen bir güç haline gelmişti. Bu da kaçınılmaz olarak Troia savaşının zemini hazırladı ve Homeros’un İlliad destanındaki meşhur Trioa savaş gerçekleşti. Bölgede sarsılmaz gibi görünen bir güç haline gelen Mykenle/Akhalar MÖ 12. yüzyılda başlayan Ege/Dor kavimleri göçü ile yıkılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |