Modernizm Nedir?

Modernizm Nedir?

Modernizm, Fransızca kökenli bir kelime olmakla birlikte, Türkçe sözlükte çağcıllık olarak tanımlanır. Kelime anlamı olarak çağdaş olma, çağa ayak uydurma, yeniliğe karşı olan eğilim olarak tanımlansa da, modernizm çok daha geniş anlamları ile birlikte de kullanılmaktadır. Özellikle felsefede birçok kavram ile iç içe geçmiş olmakla birlikte, siyasal anlamda bir ideoloji tanımını da içermektedir. Bununla birlikte edebiyat içerisinde de sıkça kullanımı görülür. Bu kavram, tek başına birçok kavramı da ifade edebildiğinden dolayı oldukça kafa karıştıcı olabilir ya da yanlış kullanımlara maruz kalabilir. Örnek olarak akılcı, pozitivist, ilerlemecilik gibi terimlerin tamamı modernizm kümesi içerisinde değerlendirilebilir ancak akılcılık ile pozitivizm kavramları birbirinden çok farklıdır. Bu yüzden modernizmin tanımı farklı dallar için farklı anlamlara gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |