Minos Uygarlığı

Minos Uygarlığı

Minos Uygarlığı MÖ 5000-1200/1100

kyklad uygarlığı, arkeoloji kyklad, terminolojiMinos Uygarlığı, bugün Ege Denizi suları içerisinde bulanan Girit Adası üzerinde, milattan önce 5000-1100 tarihleri arasında var olmuş bir uygarlıktır. Milattan önce 6/5. bin’den önce bu adada yaşam izlerine rastlamamaktayız, bu tarihten önce adada, yaşama dair herhangi bir arkeolojik  kalıntı bulunamamıştır. Daha önceleri adanın kronolojisi, adadaki uygarlığın varlığını ilk kez keşfeden Sir Artur Evans’a göre, MÖ. 8000/7000 tarihleri arasında başlamış olacağı öne sürüldü. Buradan yola çıkara Evans, adanın bir kronolojisini çıkarttı. Evans’a göre Minos Uygarlığının kronolojisi şu şekilde idi; Erken Minos I-II-II, Orta Minos I-II-II, Geç Minos I-II-III ve bu kronolojik belirlemelere ek olarak, gerektiği taktirde, Erken Minos IA; Orta Minos IB vb. şekilde bir alt başlıklara ayırma durumu da söz konusu olmuştur. Zamanla hız kazanan arkeolojik çalışmalar sonucunda, bu kronoloji değişmiştir. N.Plataon’a, Girit Adası üzerinde kurulmuş olan sarayları, bu saraların kuruluşlar ve yıkılışları ve de yeniden kuruluşlarını baz alarak, yeni bir kronoloji geliştirdi. Biz de günümüzde, N.Platon tarafından ortaya atılan bu kronolojiyi güncel olarak kullanmaktayız. N.Platonn, bu kronolojiyi şu şekilde sıralamıştr;

*Neolitik Dönemde Minos Uygarlığı – MÖ 5000-2600

*Saraylar Öncesi Dönem – MÖ 2600-2000 (Bu dönem, bakır madeninin Girit Adası’na gelmesiyle başlar)

*Eski (İlk) Saraylar Çağı – MÖ 2000-1700 (Sarayların yapımı ile başlar; bir felaket sonucu sarayların yıkımı ile son bulur.)

*Yeni (İkinci) Saraylar Çağı MÖ 1700-1450 (Sarayların yeninden inşası ile başlar ve en yüksek kültürün yaşandığı dönemdir; Thera volkanik patlamasının yaşanması ile son bulur, patlamanın hemen arkasın, Myken istilaları başlar)

*Saraylar Sonrası (Son) Çağı MÖ 1450-1100 (Bir sülale değişiminin yaşandığı felaket sonrası gelişen dönemdir. Myken hakimiyeti söz konusudur.).

Linear A Yazısı

MÖ. 2000 dolaylarından itibaren Zacros, Knossos, Phaistos’ta saray olarak nitelendirebileceğimiz yapılar görülmektedir. Sarayların inşa edilmesiyle birlikte, seramik üretiminde ve ticari ilişkilerde hızlı bir gelişme görülmüştür. Bu gelişme sayesinde alınan ve satılan malların takibi bir ihtiyaçtan çok zorunluluk haline gelmiştir. Bu gelişim sonrası ilk zamanlarda hiyeroglif adı verilen bir çeşit resimsel yazı tipi olan Linear A, Eski Saraylar Dönemi’nde Phaistos başta olmak üzere sarayların envanter kaydını tutmak üzere ortaya çıkmıştır. Bu yazı günümüzde henüz çözülememiştir, ancak bu yazı tipinden türetilen Linear B tipi yazı çözülmüştür.

Linear A yazısı; Sarayın depolarına giren çıkan malların kaydını tutmak ve bürokratik işlerin takibi için kullanılmıştır.

1560 Felaketi

minos uygarlığı, terminolojiMÖ. 16 ve 15. yüzyıllar dolayların yani Yeni Saraylar Çağı içerisinde, en yüksek kültürel evresini yaşayan Minos Uygarlığı, ani bir felaket sonucu tüm merkezlerini kaybetmiştir. Bu felaketin antik kaynaklarda ve mitolojik efsaneleri (Atlantis Mithosu) içerisinde geçen bazı olayları incelediğimiz zaman, Thera Yanardağı’nın patladığı görülmektedir.

Minos merkezlerinin bu son tahribi ile, Knossos Sarayı hariç tüm merkezler büyük hasalar alarak yaşanmaz hale geldi. Bu felaket sonrasında ekonomik ve siyasi güçlerini yitiren Minoslular Girit Adası üzerindeki hakimiyetlerini kaybetmeye başladılar.

Kıta Yunanistan’da ise, büyüyen bir güç olan Myken Uygarlığı, bu fırsatı kaçırmayarak Girit’e gelerek hakimiyeti ele aldılar. Bu hakimiyeti ele almayı Sir Artur Evans: “Sülale Değişimi” olarak tanımlamıştır. Bu sülale değişimi ile Girit adasında Knossos’ta yeni bir dönem bir dönem başlar. biz bu yeni dönemin başlangıcını seramik sanatındaki değişimden ve Linear B yazısının kullanma girmesinden kanıtlamaktayız. Bu olaylar sonrasında Minos Uygaları siyasi olarak yok olmuş, halkın sağ kalan kısmı ya göç etmiş ya da gelen Akhalıların hakimiyetleri altına girmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |