Kyklad Uygarlığı

Kyklad Uygarlığı

Kyklad Uygarlığı

kyklad uygarlığı, arkeoloji kyklad, terminolojiKyklad Uygarlığı milattan önce, Ege Denizi’nin güney kesiminde kalan adalar topluluğudur. Bugünün coğrafi düzeninde tanımlayacak olursak, Tavşan Adaları’na karşılık gelmektedir. Milattan önce 3000 ila 1100 tarihleri arasında yaşamış bu uygarlık hakkındaki bilgileri, antik kaynaklardan almaktayız. Bu antik kaynaklar; Heredotos, Strabon, Plinius, Thukydides gibi isimlerin yazmış olduğu eserlerdir. Bu eserlerde Kyklad Uygarlığı’nın ismi ve bulunduğu coğrafyası geçmektedir.

Eski .Yunan inanışına göre Apollon Kültü’nün merkezi olan “Delos” adası ve çevresindeki adaları kapsayan, hayali bir çember (Kyklos) şeklinde dizilmiş olan bu adalar, Kyklad Uygarlığının yayıldığı coğrafyayı oluşturmakta idi. Adalardan başlarda “Kyknades” olarak bahsedildiği ve bu addan ve  hayali bir çemberden (kyklos) bahsedilmesinin nedeni; Delos Adası etrafında daireler oluşturarak dolaşan Leto’nun (Yunan mitolojisinde, Gök Titanları Koios ve Phoebe’nin kızları,  Apollon ve Artemis’in annesi) doğumuna yardım eden kuğular (Kyknos) (Kyknades) Kyklad adına kaynaklık eder. Bir diğer kaynaklık eden kaynak bilgi ise, Kuğu (Kyknos) denilen, su kuşu biçiminde süs başlıkları olan gemilerin, adanın çevresinde daireler (Kyklos) oluşturarak dolaşması da “Kyknades” Kykladların adına kaynaklık eder.

Kyklad Uygarlığı Tarihi ve Kronolojisi

Yıl Kykladlar Girit Kıta Yunanistan
MÖ 8500-6500

MÖ 6500-5800

MÖ 5800-5300

MÖ 5300-4300

MÖ 4300-3200

MÖ 3200-2800

MÖ 2800-2700

MÖ 2700-2300

MÖ 2300-2000

MÖ 2000-1650

MÖ 1650-1100

Mezolitik Çağ

Erken Neolitik

Orta Neolitik

Geç Neolitik I

Geç Neolitik II

Erken Kyklad I

Erken Kyklad I-II

Erken Kyklad II

Erken Kyklad III

Orta Kyklad

Geç Kyklad

Erken Minos I

Erken Minos I-II

Erken Minos II A-II B

Erken Minos III

Orta Minos

Geç Minos

 

Erken Hellas I

Erken Hellas I

Erken Hellas II

Erken Hellas III

Orta Hellas

Geç Hellas

 

 

Adada ilk defa Mezolitik Dönemde yaşam belirtileri belirmiş ve adada yaşayan insanlar en yüksek kültür ve maddi gelişimini MÖ 4. binin sonlarından itibaren, 3. Binin sonlarına kadar yaşamıştır (MÖ 3200 – MÖ 2000). kadar yaşamışlardır. Bu dönemleri kronolojik olarak sıralayacak olursak; Erken Kyklad I (MÖ 3200-2800); Erken Kyklad II (MÖ 2800-2300); Erken Kyklad III (MÖ 2300-2000) şeklinde olacaktır. Bu dönemlerde Kykladlar, en yüksek kültür seviyesini yakalamış ve refah bakımından da iyi bir dönem geçirmiştir. Yoğun ve yüksek bir kültürün yaşandığı bu tarih aralığında, birçok kilden ve mermerden yapılma kap formları karşımıza çıkmaktadır. Bu kap formlarına ve bu kap formlarının çıktığı dönemlere göre Kykladlar, kültürel evrelere ayrılırlar.

Erken Kykladik Evre I (MÖ 3200-2800)

Bu evre kendi içerisinde gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar;

*Pelos Grubu (Melos Adası),

*Plastiras Grubu (Paros Adası),

*Lakkoudes Grubu (Naxos Adası),

Bu evrede bir de, Grota-Pelos (MÖ 3200-2700) adı verilen bir kültür görülür.

Erken Kykladik Evre II (MÖ 2800-2300)

kyklad uygarlığı, arkeoloji kyklad, terminolojiBu evrede de yine bir önceki evrede olduğu üzere, belirli gruplara ayrılma söz konusudur. Bu grupların sıralanışı, şu şekilde olacaktır;

*Kampos Grubu; Aryballos biçimli vazo, kazıma balık motifli Kyklad tavası,

*Syros Grubu; Kyliks, ayaklı krateriskos, boya bezemeli basık pyksis, boya bezemeli, baskı bezemeli Kyklad tavası, silindirik pyksis, boya bezemeli gaga ağızlı testi, ayaklı kadeh kyliks

*Kastri Grubu, Depas’lar.

*Amargos Grubu,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |