Kozmopolitanizm Nedir?

Kozmopolitanizm Nedir?

Kozmopolitanizm siyasi anlamda, Yunan kent devletinden sonra, Büyük İskender’in Asya’ya uzanan fetihleriyle ve Roma İmparatorluğunun tarih sahnesine çıkışıyla belirlenen Helenistik dönemde söz konusu olan bir anlayış olarak, bireyin anayurduna duyduğu bağlılık ve muhabbetin yerine, daha büyük ve daha yüce bir yurt olarak düşünülen bütün bir dünyaya duyulan bağlılık ve muhabbeti geçirmesi gerektiği anlayışıdır.

Kendilerini belli bir ülkenin yurttaşı olarak değil de, dünya yurttaşı olarak gören Stoalıların ahlak anlayışını belirleyen bir görüş olarak kozmopolitanizm, insanların birliği ve eşitliği adına, onları yurtseverlik duygularını ve ulusal kültürü reddetmeye davet eder. Vatan tanımamaktan, insanların ayrı uluslara bölünmesinin insanların kardeşliği düşüncesine aykırı olduğunu savunmaktan oluşan görüş olarak kozmopolitanizm, dünya vatandaşlığı düşüncesini ön plana çıkartır.

Kozmopolitanizmi ilk kez olarak savunan Stoacılara göre, her insan doğal olarak toplumsal bir varlık olup, bir toplum içinde yaşamak aklın bir buyruğudur. Bununla birlikte, akıl tüm insanlardaki, onları birbirlerine bağlayan ortak özsel öğedir. Bu nedenle, tüm insanlar için geçerli olan tek bir yasa vardır ve insanlığın devletlere bölünmesi kadar saçma bir şey olamaz. Bilge insan, şu yada bu devletin değil de, dünyanın vatandaşıdır. Zaman zaman enternasyonalizm ve evrenselcilikle birleşen kozmopolitanizm, Marksist terminolojide, dünya işçilerinin birliğini, ekonomide ise uluslararası finans ve ticaretin, ulusal ekonomiye karşı, paranın vatanı olmadığı tezini ve dünya devletleri arasındaki ekonomik bağımlılık düşüncesini ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |