Kemalizm Nedir?

Kemalizm Nedir?

Kemalizm

Kemalizmin tanımını yapmadan önce, Kemalizmin bir ideoloji olup olmadığı üzerine ciddi iddialar bulunmaktadır. Öncelikle bu iddialardan bahsedeceğiz. Kemalizmin bir ideoloji olmadığı iddiasına yönelik tartışmalar ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi, ideolojilerin evrensel bir nitelik taşıması gerektiğini düşünen ve bu doğrultuda Kemalizmin evrensel bir nitelik taşımadığı, bu bağlamda bu fikri benimseyenlerin belirli bir bölgedeki, bir grup kimse olduğu savı, ikincisi ise Kemalizmin bir öğretiye sahip olmadığı, mütearifeye öncelik veren pragmatist bir yapıya sahip olması gibi tezlerin ışığında Kemalizmin bir ideoloji olamayacağı savunulmaktadır. Bu tezler belli ölçüler esasında sorunlu tezlerdir. Çünkü, ideolojilerin evrensel olması gereği liberalizm, sosyalizm, marksizm gibi tezleri baz alındığında doğru olsa da, bu husus tüm ideolojiler için geçerli olamaz. Muhafazakarlık, faşizm gibi ideolojiler evrensel değil, büyük ölçüde bölgesel, tarihsel ve geleneksel referanslar ışığında gelişme göstermiştir. Bu doğrultuda yapmamız gereken esas çıkarım, evrensel niteliği olan ideolojiler kadar bölgesel ve tarihsel niteliği olan ideolojilerinde var olması, Kemalizmin bir ideoloji olması hususunda bir engel olmadığını söyleyebiliriz.

Kemalizm ve Pragmatizm

Kemalist ideolojinin pragmatist bir tarafının da olduğu ve pragmatist düşüncenin ideolojilerin belirli bir dönemlerde evrimleşmesine veya değişmesine olanak sağladığı bir gerçektir. Yine de pragmatizm belirli ideolojilerin en temel unsuru olaması göz ardı edilemez bir gerçektir. Diğer bir ifade ile pragmatist olmak herhangi bir ideolojiyi, ideoloji olmaktan çıkarmaz. Bundan ötürü Kemalizm pragmatist olmasından dolayı bir ideoloji olamayacağını göstermez.

Kemalizmin gerçeği tek yanlı olarak görüp uygulamaya koyulmaları onları pragmatist yapmıştır. Halk için doğrunun ve iyinin yalnızca tek bir sonucu olduğunu ve bu sonucun kimseye sorulmadan uygulanmasının halkın faydasına olacağı düşünce ile harmanlanan Kemalizm pragmatizm ile bazı noktalarda kesişmiş oldu.

Siyasal İdeoloji Olarak Kemalizm

Türkiye’nin resmi ideolojisinin Kemalizm olduğunu söylemem mümkündür. Kemalizm ülke de zorbalığa dayalı olduğu iddialarının geçersiz olduğunu belirtmek ile birlikte toplumun belli bir kesimine zorla dayatıldığını da söyleyebiliriz. Ancak toplumun büyük bir çoğunluğu tarafında rıza ile kabul edildiği göz ardı edilemez bir gerçektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kemalist ideolojinin hakimiyeti görülmek ile birlikte son zamanlarda bu ideolojinin etkisi azalmış ve hakkında birçok spekülasyon türetilmiştir. Buna rağmen toplum içerisinde halen belli çevrelerde bilinçli veya bilinçsiz olarak etkilendikleri gözlemlenmektedir.

Cumhuriyet Türkiye’si ile Osmanlı arasında ki kopuşun temel ideolojisi olarak da kabul gören Kemalizm, bu yaygın görüşe rağmen Osmanlı geleneğini taşıdığı hatta özellikle son dönem Osmanlı modernleşme hareketleri ile arasında ciddi bir bağ gözlemek mümkündür.

One Reply to “Kemalizm Nedir?”

  1. Kemalizm’in en büyük problemlerinden bir tanesi bana kalırsa kendi savunucuları. Kemalist olduğunu hararetli bir şekilde iddia eden insanlar ile Mustafa Kemal Atatürk bir gün karşılaşsa, adamcağız kesinlikle büyük bir üzüntü duyardı. Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini gerçekten doğru anlayan insanlar, bugün bilim ve fen ile meşguller.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |