Kategori: Siyaset

Ekolojizm Nedir?

Ekolojizm Nedir?

Ekolojizm Ekolojizmin, bir ideoloji olarak savunduğu tezi,tarihin doğa ekseriyetinde yeninden ele alınmasını ve okunmasına denk düşmektedir. Ancak ekolojizm, bir ideoloji olarak ekoloji tarihi ile paralel bir biçimde geliştiği için, ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ekoloji hareketi sosyal olarak “yeni toplumsal hareketler” olarak literatürde ki yerini almıştır. Modern sanayi toplumlarının gelişim aşamalarının son dönemlerinde faaliyet kazanan…

Devamını Oku Devamını Oku

Muhafazakarlık Nedir?

Muhafazakarlık Nedir?

Muhafazakarlık Muhafazakarlık, bilimin ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yaşanan toplumsal, sosyal ve kültürel değişimlere karşı, geleneklere sıkı sıkı tutunulması gerektiğini söylediği söylense de aslında muhafazakarlık teriminin tanımlanması oldukça güçtür. Muhafazakarlık terimini tanımlamada ki güçlüğün temel nedenlerini ele alacak olursak, bunlar muhafazakarlık teriminin günlük yaşamda ki dilde kullanımı ile siyaset literatüründe ki kullanımının birbirine sürekli olarak…

Devamını Oku Devamını Oku

Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm Sosyalizm, dünya tarihine damgasını vurmuş ve ciddi sonuçların ortaya çıkışına zemin hazırlamış bir ideoloji olma özelliği taşımaktadır. Temelde toplumsal eşitliği ve devletin güdümünde olan tarım makineleri ve fabrikaların halkın güdümüne geçmesiyle, toplumsal refaha ulaşılabilineceğini savunan bu düşünce, on dokuzuncu ve yirminci yüz yılın büyük bir bölümünde çok geniş etkiler yaratmakla kalmayıp ve bu düşünceye…

Devamını Oku Devamını Oku

Feminizm Nedir?

Feminizm Nedir?

Feminizm Feminizm, temelde kadının aşağılanıp hakir görüldüğü toplumlarda toplumsal yapıyı ve algıyı kırmak için özgürlükçü bir amaç edinerek olmuş bir harekettir. Feminizmin öznesi kadındır, ilk zamanlarda şimdiki kadar etkin olmasalar da, şuanda eylemci, aktif ve daima harekete geçerek öznesi olan kadının haklarını her platformda koruma iç güdüsü güderek faaliyet gösteren bir yapı haline gelmiştir. Bu…

Devamını Oku Devamını Oku

Anarşizm Nedir?

Anarşizm Nedir?

Anarşizm Anarşizm, günümüzde terör, kaos, isyankarlık gibi olumsuz bir terim olarak bilinir. Oysa ki anarşizm, güce, zulme, baskıya ve zorlamaya dayalı tüm rejim ve sistemleri reddeden bir ideoloji olma özelliği taşımaktadır. Anarşistler bireysel özgürlükleri kısıtlayan ve müdahale eden tüm otoritelere karşı çıkmaktadırlar. Kısaca anarşistler, devlete ve mevcut düzene karşı çıkan bir ideolojidir. Anarşistler bu karşı…

Devamını Oku Devamını Oku

© 2019 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |