Kategori: Siyaset

Neoliberalizm Nedir?

Neoliberalizm Nedir?

Neoliberalizm Neoliberalizm görüşünün temel öncülü, siyasal yaşamın da ekonomik yaşam gibi kesin birey özgürlüğüne dayanması şeklinde tanımlanabilir. Minimal devlet, serbest pazar toplumu neoliberalizmin siyasal yaklaşımının kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Neoliberalizmin ünlü sözcülerinden Nozcik’in ifadesiyle, devlet artık sadece özgürlüğü ve özel mülkiyeti koruyacak genel kurallar koyacak ve uygulayacaktır. Burada altı çizilen özgürlük, bireye ve sivil topluma müdahale…

Devamını Oku Devamını Oku

Liberal Demokrasi Nedir?

Liberal Demokrasi Nedir?

Liberal Demokrasi Nedir? Bu çağda evrensel olarak liberal temsili demokrasinin en mükemmel siyasal rejim olduğu konusunda güçlü bir uzlaşının varlığından söz edilmektedir. En genel anlamda, halkın kendi kendini yönetmesi olarak tanımlanan demokrasi, aydınlanma çağının temel değerleri ile uyum içinde bulunmaktadır. Bir başka deyişle, insanın en temel değer kabul edilmesi, toplumun özgür ve eşit yurttaşlardan meydana…

Devamını Oku Devamını Oku

Modernizm Nedir?

Modernizm Nedir?

Modernizm, Fransızca kökenli bir kelime olmakla birlikte, Türkçe sözlükte çağcıllık olarak tanımlanır. Kelime anlamı olarak çağdaş olma, çağa ayak uydurma, yeniliğe karşı olan eğilim olarak tanımlansa da, modernizm çok daha geniş anlamları ile birlikte de kullanılmaktadır. Özellikle felsefede birçok kavram ile iç içe geçmiş olmakla birlikte, siyasal anlamda bir ideoloji tanımını da içermektedir. Bununla birlikte…

Devamını Oku Devamını Oku

Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm Bilimsel olarak yapılan tanımı emperyalizmi, kapitalizmin en yüksek aşaması ve tekelci kapitalizm olarak tanımlamaktadır. Bilimsel çalışmalar, emperyalizmin, kişilerin veya sınıfların bir seçimi değil, kapitalizmin gelişmesinin bir gereği olarak ortaya çıkmış olduğunu söylemektedirler. Emperyalizm bir terim olarak ortaya çıkmadan önce de varlığı mevcuttu. Şöyle ki toplumlar devletleşmeye başladığı andan itibaren emperyalizm faaliyet göstermeye başlamış oldu.…

Devamını Oku Devamını Oku

Kemalizm Nedir?

Kemalizm Nedir?

Kemalizm Kemalizmin tanımını yapmadan önce, Kemalizmin bir ideoloji olup olmadığı üzerine ciddi iddialar bulunmaktadır. Öncelikle bu iddialardan bahsedeceğiz. Kemalizmin bir ideoloji olmadığı iddiasına yönelik tartışmalar ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi, ideolojilerin evrensel bir nitelik taşıması gerektiğini düşünen ve bu doğrultuda Kemalizmin evrensel bir nitelik taşımadığı, bu bağlamda bu fikri benimseyenlerin belirli bir bölgedeki, bir grup kimse…

Devamını Oku Devamını Oku

© 2020 Terminoloji.Org | Kelime Ansiklopedisi |