Bilgi Nedir?

Bilgi Nedir?İçindekiler1 Bilgi Nedir?2 Bilgi Felsefesi Açısından Sezgi Nedir?3 Doxa Nedir? Bilgi kavramının tanımı, felsefe kavramına benzer bir şekilde filozoftan filozofa ve çağdan çağa değişiklik göstermiştir. Günümüzde bilen (subje) ile bilinen (obje) arasında ortaya çıkan ürün olarak tanımlanır. Ancak bilginin duyumlar vasıtası ile objelerden elde edilemeyeceğini, yalnızca a priori olarak bilginin “keşfedilebileceğini” savunan filozoflar da … Okumaya devam et Bilgi Nedir?